Vergoeding Coaching voor Individuen

U heeft behoefte aan coaching en wilt graag precies weten welke vergoedingsmogelijkheden er zijn. Gelukkig zijn er meerdere manieren voor particulieren en individuen om toegang te krijgen tot een coachbudget. Bekijk het stappenplan hieronder om uit te zoeken welke optie voor u geschikt is.

 

Optie 1: Check uw CAO

Vakbonden en werkgevers zien gelukkig steeds vaker het belang van persoonlijke ontwikkeling in. Goed nieuws, want de kans is aanwezig dat in uw CAO een coaching- of opleidingsbudget is opgenomen. Dit bedrag is dan ieder jaar voor u of uw team gereserveerd door uw werkgever en kan na overleg met uw werkgever vrij besteed worden aan coaching of loopbaanbegeleiding. U kunt uw CAO online vinden of bij uw HR manager opvragen.

Optie 2: Ga de mogelijkheden na bij uw HR manager

HR of personeelszaken (P&O) beschikken vaak over een opleidings- of bijzonder budget wat besteed kan worden aan onder andere coaching. Goed om te weten: coaching is vergeleken met andere vormen van persoonlijke ontwikkeling relatief goedkoop en effectief voor bedrijven en wordt dus zeer vaak vergoed en zelfs gestimuleerd door HR managers! Heeft u nog niet om een coachbudget gevraagd? U kunt altijd alvast een gratis oriëntatie gesprek plannen met één van onze coaches. U kunt dan met de coach (tijdens het gratis oriëntatie gesprek of tijdens een coachgesprek als u al bent begonnen met uw traject) uitdenken hoe u uw coachbudget met uw HR manager kunt bespreken. De coach kan tevens een passende offerte voor de HR manager maken waarin duidelijk het nut en doel van de coaching staan vermeld.

Optie 3: Ga de mogelijkheden na bij uw leidinggevende of de directeur

Soms gaat niet de HR manager over de uitgaven aan persoonlijke ontwikkeling, maar uw leidinggevende of de directeur. Ook in dit geval kunt u gerust eerst een gratis oriëntatie gesprek plannen met een coach zodat de coach u kan helpen met een plan en een offerte voorstel dat u daarna kunt voorleggen aan de directeur of uw leidinggevende.

Optie 4: Belastingaftrek voor particulieren

Kosten voor coaching en loopbaanbegeleiding zijn boven een bedrag van 250 euro volledig belasting aftrekbaar, mits het traject aan een aantal voorwaarden voldoet. Het gaat dan om kosten die gezien worden als ‘studiekosten en scholingsuitgaven.’ Coaching kan aan dit criterium voldoen als u het inzet om beter of effectiever te presteren op uw werk of als u het inzet bij het vinden van een andere baan, zowel bij uw huidige werkgever als daarbuiten. De exacte voorwaarden die de belastingdienst hieraan stelt zijn als volgt (bron: belastingdienst 2017):

De opleiding of studie (in dit geval: het coachingtraject) is gericht op uw huidige of toekomstige beroep.

Er is sprake van een leertraject. Hierbij doet u kennis op onder begeleiding of toezicht (in dit geval: onder begeleiding van de coach).

U krijgt geen studiefinanciering

Uw totale kosten zijn hoger dan de drempel van 250 euro inclusief btw.

Voorbeeld: bij het particuliere uurtarief van 99 euro per uur betekent dit dat de kosten al na ca. 2,5 uur coaching volledig aftrekbaar zijn. Concreet houdt dit in dat u boven de 250 euro 36,55%, 40,8% of zelfs 52% bespaart op de kosten van uw coachingtraject, afhankelijk van in welke belastingschijf uw inkomen valt. Rekenvoorbeeld: uw coachingtraject duurt 10 uur, normaal kost dit 990 euro. Voert u de kosten voor het coachingtraject op als studiekosten dan kost het coachingtraject u bij een belastingpercentage van 40,8% slechts 688,08 euro, een besparing van 301,92 euro! In dit rekenvoorbeeld betaalt u dus slechts 68,81 per uur.

Belangrijk: omdat Different Minds Training & Coaching niet de begunstigde is van de belastingaftrek kunnen wij u geen garanties geven over de toepasbaarheid in uw situatie. Neem bij twijfel contact op met uw belastingadviseur, boekhouder, accountant of de belastingdienst. Heeft u zelf geen belastingadviseur, dan kunnen wij u doorverwijzen.

Wilt u gebruik maken van deze regeling? Geeft u dit dan aan, dan zorgt zij er voor dat er een duidelijke omschrijving van het traject op uw factuur vermeld wordt. De exacte voorwaarden van deze regeling vindt u op de website van de Belastingdienst. 

Optie 5: Belastingaftrek voor ondernemers

Kosten voor coaching voor zelfstandige ondernemers zijn aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. Wilt u graag advies over hoe u dit het beste kunt doen? Neem contact op met uw accountant, boekhouder of belastingadviseur. Zelf geen accountant? Wij verwijzen u graag door.

Optie 6: Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Mocht u een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben en ons coachtraject gebruiken om weer aan de slag te gaan is de kans zeer groot dat uw volledige coachtraject vergoed wordt. Ook dit kunt u het beste vooraf informeren bij uw verzekering.

Optie 7: Vergoeding door het UWV

Helaas wordt coaching bij Different Minds Coaching & Training niet vergoed door het UWV, wellicht is er een andere vergoedingsmogelijkheid waar u wel aanspraak op maakt.