update corona

Door de corona pandemie is het soms zoeken naar een consequente manier van coachen, we worden uitgedaagd om in quarantaine stil te staan. 

Dit vraagt ons om te denken in mogelijkheden en keuzes te maken wanneer we ziekte verschijnselen vertonen.

Afspraken kunnen, met de regels omtrent de 1,5 meter afstand in acht houdende & handen wassen bij binnenkomst, door gaan.

De praktijk wordt regelmatig ontsmet.

Wanneer een afspraak niet face2face door kan gaan omdat 1 van ons in afwachting is van een corona uitslag, is het mogelijk dit via beeldbellen op te lossen, dit is jouw persoonlijke keuze, ik heb veel positieve ervaring op dit gebied. 

 

Teamcoaching wordt voor nu online voortgezet.


TEAM COACHING

Als je intensief met elkaar samenwerkt, doen zich bepaalde situaties voor, welk de werkmotivatie en het resultaat niet altijd ten goede komen.

Je merkt dat er onuitgesproken irritaties en frustraties zijn. Leden van het team kunnen een gevoel van saamhorigheid missen en weinig  onderling vertrouwen ervaren. Tevens wordt er ‘over’ in plaats van ‘met’ elkaar gesproken.

Tijdens teamcoaching onderzoeken we hoe er openingen tot stand kunnen komen, waardoor nieuwe ruimte ontstaat voor het realiseren van de gezamenlijke doelen en de neuzen weer de zelfde kant op komen te staan.

Afhankelijk van de teamvraag wordt een op maat gesneden begeleidingstraject ontworpen.

Hierbij wordt de leidinggevende ook individueel gecoacht.

De enige manier om je team te laten groeien en nog effectiever te laten werken is een oprecht dialoog met elkaar aangaan.

Hierbij onderzoeken wat maakt dat de situatie in stand wordt gehouden, wordt ieders aandeel in de situatie bekeken en waar nodig erkenning gegeven. Vaardigheden worden aangeleerd zodat de groep zichzelf de volgende keer kan helpen.

Een nieuw gezamenlijk ‘contract’ wordt geformuleerd. Ook is er weer echt contact gemaakt met elkaar en elkaars talenten.

Veel teams, mogelijk ook jouw team, struikelen over minimaal één van onderstaande obstakels:

 

De storming fase

Veel teams slagen er onvoldoende in om de zogenaamde storming fase adequaat te doorlopen. Dat wil niet zeggen dat er niet hard wordt gewerkt of geen kwaliteit wordt geleverd. Wel gaat veel energie verloren in onuitgesproken zaken en gevoelens. Grenzen zijn niet altijd helder. De ‘strijd’ om macht en invloed is nog niet beslecht. Mensen hebben vaak nog een ‘masker’ op. Het is nog niet veilig om de ware zelf te laten zien en zorgen en frustraties openlijk te delen.

Als je deze fase goed doorloopt, is het veilig om het ‘achterste van je tong’ te laten zien. Ook worden nieuwe gezamenlijke afspraken gemaakt over essentiële zaken die spelen. Het gaat dan over ‘hoe’ (proces) in plaats van ‘wat’(inhoud).

 

Systemische dynamiek

Teams vechten zaken niet altijd uit op de laag waar ze eigenlijk thuis horen. Sommige teams zijn  in-effectief omdat ze tegen de zogenaamde systemische principes ingaan. Net als de natuur kennen organisatiesystemen onzichtbare wetmatigheden. Als je je bewust bent van deze dynamiek, kun je die voor je laten werken in plaats van tegen je. Tijdens een teamcoaching kijken we hoe het team toegang kan vinden tot de mechanismen die de systemische wetmatigheden in positieve zin activeren. Een organisatieopstelling kan hierbij behulpzaam zijn.

 

Groepsnormen

Als je team niet ‘lekker’ loopt, spelen ook vaak de gevolgen van een aantal onbewuste groepsnormen.

Groepsnormen kunnen zowel positief als belemmerend werken. Simpel gezegd zijn groepsnormen ongeschreven gedragsregels. Voorbeelden van veelkomende groepsnormen:

De sfeer moet goed blijven

Je moet het druk hebben

Het is niet oké om toe te geven dat het nieuwe team leuker is dan het oude team

Individuele belangen gaan boven het teambelang

Etc.

 

De bewustwording dat je team volgens bepaalde ongeschreven groepsnormen leeft, maakt vaak duidelijk waarom er spanning is tussen (sub)groepen. Daarna is het belangrijk om belemmerende groepsnormen gezamenlijk te herformuleren tot bevorderende groepsnormen.

TRAINING

Trainingen op het gebied van persoonlijk leiderschap, autonomie en versterken van eigenaarschap hebben als doel jezelf beter te leren kennen, aannemen wat van jou is en wat van de ander is en dit durven aan te kijken. 

Het is een middel dat je kunt toepassen voor je eigen persoonlijke ontwikkeling en tevens in je werk als je veel met mensen werkt. 

 

Over het algemeen worden er vooral maatwerk trajecten toegepast binnen organisaties, dat maakt dat er hier geen open trainingen worden aangeboden. Soms is het mogelijk om een individuele vraag mee te nemen in een maatwerk training welk ik geef, dit gaat altijd in overleg met beide partijen.

 

Om een beeld te krijgen van de trainingen die worden gegeven mag je denken aan onderwerpen als persoonlijke ontwikkeling, perfectionisme, assertiviteit, leiderschap & geven van feedback.